Prominent News PapersDistrict Level News CoverageAKBARPURAMROHAARARIAARRAHATTARAAURGANABADAZAMGARHBAHARAICHBALAGHATBALIABARABANKIBARAUTBASTIBEHTIABHAGALPURBHINDBIHARSARIFBUDAUNBULANDSHAHARCHAPPRACHHATAPURDEORIADHAMPURETAWAHAYODHYAFATEHPURGAYAGHAZIPURGONDAGUNAGWALIORHARDOIHAZIPURJAMUIJAUNPURJEHANABADJHANSIKAIMGANJKASGANJKATIHARKATNIKISHANGANJLAKHIMPURLALITPURMADHUBANIMAHARAJGANJMATHURAMAWANAMEERUTMIRZAPURMOTIHARIMUNGERMUZAFFARPURNARSINGHPURNAWADAORAIPADRAUNAPILIBHITPRATAPGARHPURNIARAIBAREILLYRAMPURRATLAMREWASAGARSAHARANPURSAHARSHASAMASTIPURSASARAMSATNASHAHJAHAPURSHAMLISHIVPURISIDDHARTH NAGARSITAMARHISITAPURSIWANSULTANPURUJJAINUNNAOVIDISHA